Datteren forklarer

Godt vil jeg gjøre og pen vil jeg være.
Frukten alene er ikke din ære.
Så det å overse meg er en risk.
Jeg gir dem inntrykk av at du er frisk.
Jeg er deg gitt for å styrke din kropp.
Løvet på treet, det bør være topp!