Om samlingen

Dette er basissamlingen min hva gjelder dikt på internett. Der er eldre dikt, som de fleste samlingene i muren til Trixnix, og som samlingen "Rhymes of Faith" (altså, på Engelsk). Men dette var hva som gjorde at jeg virkelig tenkte, at dette kan jeg. Når diktene ble skrevet spenner over et stort tidsrom. For meg ser det ut nå, sent i 2019, på datamaskinen, ut som om diktene er fra mellom våren 2013 til høsten 2015. Samlingen postet jeg her sent i mars 2016. Men diktet "Øyet som ser" synes som å være skrevet sent i juli 2006. Jeg hadde jo diktsamlinger på internett før det. Og Trixnix begynte jeg å lage i september 2015. Og, jeg husker faktisk ikke hva historien til denne samlingen er, egentlig. Jeg lurer på, etter at jeg hadde rendyrket stiler til samlingene i muren til Trixnix, at der var dikt som jeg ikke der nyttet, og at jeg da laget denne samlingen. I begynnelsen av arbeidet med Trixnix tenkte jeg på den som hjertet i Trixnix, nærmest.