Velkommen

Dette er en stor samling med dikt. Dette er de dikt jeg var fornøyd med da jeg tok spranget til å anse meg for å være kvalifisert til å skrive dikt.