Det er vel rett

Det er vel rett
å bruke vett
og rett og slett
ty til retrett
når en blir sett
som et portrett!