Det er når jeg er svak

Det er når jeg er svak jeg vil være av Far.
Det er når jeg er svak jeg er liten og rar.
Det er når jeg er svak min sjels evne vil gro.
Det er når jeg er svak jeg er sterk i min tro.

Var jeg sterk ville årsak effekt alltid gi.
Var jeg sterk var jeg ille, er hva det vil si.
Det er når jeg er svak tro på saken jeg har,
jeg i kjærlighet handler ved sjansen jeg tar.

[ Jevnfør Andre Korinterbrev 10ff ]