Bekymres ikke

Se på fuglen i luften, hvor Herren den før.
Intet sår, intet høster den. Likevel den
vokser til og blir seg som seg hør, som seg bør.
Er verdien av den som av deg, Herrens venn?

Se på liljen på marken, hvor prektig den står.
Intet gjør, intet spinner den. Likevel den
er kledd opp langt mer praktfullt enn Salomo var.
Mye mer enn for den får Gud ved deg igjen.

Herren vet hva du trenger – Gud kjenner ditt savn,
at du spise og drikke vil trygt i Guds favn.
Vær du ikke bekymret, men vær du ditt navn.
Gud vil se til og stelle med hvert enkelt gavn.

[ Jevnfør Matteusevangeliet 6:25-34 ]