Fanget

Står du steilt og standhaftig på ditt,
slik at virkelighet der er blitt,
vil du gå via buskap til kryp.
For den fellen er virkelig dyp.

Det er bedre å finne en venn,
du kan finne blant kvinner og menn,
som bevitner at synet er sant.
Du er fri, fortsatt, som informant.