Fri meg

Jeg kan ikke ansvarlig bli!
Jeg kan ikke en ordre gi.
Som viktig blir jeg bare syk.
En riktig, er jeg. Det, og myk.

Vær snill og skjønn at jeg er gal.
Jeg skulle aldri vært befal!
Som utilregnelig har jeg
forbudt at noe skyldes meg.