Et vårkvad

Jeg går en tur i vårens ly
og ser på jenter i vår by.
De fleste er nå kåpe kvitt.
De fleste er parate, blitt.

Og mange har fått nye sko.
De står i våren, gjør de jo!
Og ansiktene lyser opp
når sola varmer tynnkledt kropp.

Og alle smiler til mitt blikk
som om det var et blikk de fikk.
Jeg blir så til de grader glad
at jeg må lage dette kvad!