En god morgen

Selv om det er bitende
kaldt og det er slitende
mørkt og fuglene har stukket
av og alt grønt liv er lukket,

møtte du meg med et smil
da jeg sto opp fra min hvil.
Dette blir en herlig dag!
Luften har et herlig drag!