Edderkoppens død

En lømmel av en edderkopp
ble lei av brukne nett.
Å lage nett ga den helt opp.
Den tydde til sitt vett.

Jeg blir en kannibal, sa den,
og overtar de nett
som jo står der og blir igjen
når jeg har spist meg mett!

Som sagt, så gjort. En kannibal
den ble, og måltid vant,
helt til den ble for alle mal
og edderkopp forsvant!